İNTERNET SİTESİ KULLANIMI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BySigorta Sigorta A.Ş., (“BySigorta”) tarafından, www.BySigorta.com.tr adresimizden yapacağınız internet sitesi işlemlerinizde geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. Kişisel verilerin gizliliğinin korunması BySigorta’ın önde gelen ilkelerinden olup, kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak aşağıda açıklanan çerçevede işlenecektir.

1.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz (kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem ve davranış bilgileri, referans, üyelik ve kullanıcı bilgileri, işlem güvenliği, çerez bilgileri) www.BySigorta.com.tr adresimizden yapacağınız internet sitesi işlemlerinizde aşağıdaki amaç ve şartlar doğrultusunda işlenebilecektir.

a) Sigorta sözleşmesi tanzim etmek üzere talep ve referans verilmesi halinde risk değerlendirmesi yapılabilmesi, poliçe prim ve teminatlarının belirlenebilmesi, sigorta teklifi oluşturulması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigorta sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına dayalı olarak;  

b)  Kanunlar ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla yetkili kuruluşlara raporlama yapılması, bilgi/belge saklama yükümlülüklerinin ifası, kullanıcıların doğru yönlendirilebilmesi, iletişimin kayıt altına alınması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

c) Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi, ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, müşteri ile acente etkileşimlerinin sağlanabilmesi, internet sitemiz vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilebilmesi, ilgilendiğiniz sekmeler doğrultusunda sizlere en uygun hizmetin sağlanabilmesi, alınan hizmet ve ürünlere ilişkin süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla anket yönlendirilmesi yapılması, denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, veri analizi çalışmaları amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

işlenebilecektir.

2.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi :

Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz; internet sitesinin kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemlerden, ürün/teklif işlemleri, online işlemler, bize ulaşın alanlarında ilettiğiniz bilgiler vasıtasıyla elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve güncellenmektedir.

3.    Kişisel Verilerin Aktarılması :

Kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, teklif ve poliçe talebinizin olması halinde işlemlerin takibi amacıyla yetkili acentelere, sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla grup şirketlere ve destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, BySigorta Tower Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir İstanbul adresinden, https://bysigorta.acerapps.io/tr-TR/iletisim veya destek@bysigorta.com üzerinden yazılı olarak veya 0(212) 589-4589 numaralı telefondan BySigorta’a iletebilirsiniz.